Lägerfond

Hjälmargårdens läger växer hela tiden. Det gläds vi verkligen åt. Många barn och ungdomar åker också på våra läger som har det svårt ekonomiskt. Många församlingar har därför gått in och subventionerat avgiften. Utifrån detta har KSM Ung känt det viktigt att skapa en fond där församlingar kan söka pengar för att även fortsättningsvis kunna subventionera avgifterna åt dem som verkligen behöver få åka på läger men inte har ekonomiska resurser.

Riktlinjer:

Här kommer några direktiv gällande fonden:

  • Församlingar kan söka, inte privatpersoner.
  • KSM Ung subventionerar inte allmänt utan endast till de personer som verkligen behöver. Subventionerna gäller endast de familjer som inte har ekonomiska möjligheter själva, t.ex. ensamstående föräldrar, arbetslösa, papperslösa eller socialbidragstagare.
  • Endast församlingar inom Kristen Samverkan Mellansverige kan ansöka.
  • Ingen garanteras subventioner bara för att en ansökan skickas in. KSM Ung kan avslå en ansökan om subventionen inte känns berättigad eller då de fonderade medlen inte räcker till.
  • KSM Ung subventionerar med den summa som församlingen är villig att ge i subvention. Subventionerar t.ex. en församling med 200 kr kan KSM Ung subventionera med ytterligare 200 kr. För den deltagande blir subventionen i så fall på 400kr.

Ansökan:

Ansökan sker skriftligen och ansökan skickas per e-post till: lagerfond@hjalmargarden.se

Ansökan måste ha skickats in skriftligen en vecka innan sista anmälningsdatum går ut för lägret i fråga för att KSM Ungs styrelse ska behandla en ansökan.

Här kan du ladda ned ett ansökningsformulär som du fyller i och bifogar ansökan.

I ansökan specificeras:

  • Vilken församling som söker.
  • Kontaktuppgifter på den som skickar in ansökan: namn, telefon & e-postadress.
  • Vilket/vilka barn ansökan gäller med information om födelsedata (personnummer är inte nödvändigt).
  • Hur mycket församlingen tänker subventionera per barn/ungdom.
  • Kort beskrivning av varför subventionering är nödvändig.