Ledare Växa 14 oktober

Välkommen att delta i en ledardag för unga ledare: Ledare Växa den 14 oktober på Hjälmargården.

Ledare Växa. En utbildnings -och inspirationsdag för unga ledare

Tema: Att göra lärjungar

För vem?

Är du 16-20 år och är ledare eller vill fungera i någon form av ledarskap i din församling? Har du funderat på vad du har för gåvor och hur Gud vill använda dem? Vill du lära känna andra unga ledare? Då är detta en dag för dig!

Ledare Växa riktar sig till unga ledare. Men tanken är att det som sker denna dag ska kunna följas upp hemma i församlingarna. Därför önskar vi att de deltagare som anmäler sig också har en ledare från församlingen med sig.

Innehåll:

Årets tema handlar om att göra lärjungar. Vår övertygelse är att den främsta uppgiften för en ledare i Guds rike är att göra lärjungar. Några av de ämnen vi kommer att beröra under dagen är: Vad är en ledare och vem är ledare? Vilka egenskaper har en god ledare? Om en ledares främsta uppgift är att göra lärjungar, hur gör man det?

Förutom lovsång och bön, samtal, övningar och undervisning kommer vi också avsluta dagen med en happening.

Talare: 

Julia Wellstam. Lägerpastor och församlingsplanterare i Örebro.

Andrea Keller. Pastor i New Life och medarbetare på Credo.

Pris:

150 kr. Avgiften betalas på plats.

Anmälan:

hjalmargardenlager.se

Schema

9:30 Drop-in fika

10:00 Bön, lovsång och introduktion

11:00 Pass 1

12:30 LUNCH

13:30 Pass 2

15:30 FIKA

16:00 En ledares främsta uppgift: att träna lärjungar. Hur gör man det?

17:30 FestMiddag

18:30 Happening

20:00 Dagen avslutas

 Flyers

Flyers kommer till er församling första veckan i september.

Välkomna!