KSM Ung

Vad är KSM-ung?

KSM-ung (Kristen samverkan/Hjälmargården ung) bildades december 2007.

KSM-ung är en lokalavdelning inom EFK UNGs Bidragsspår. KSM-ungs huvudsakliga uppgift är att i samarbete med Kristen samverkan Mellansverige (Hjälmargården) arrangera läger för barn och tonåringar samt stötta församlingars barn och ungdomsverksamhet. KSM-ung vill vara med och bygga Guds Rike och forma barn och unga till stolthet över sin tro, sitt arv och sin tradition. I allt vi gör vill vi ge impulser, verktyg och exempel till efterföljelse av Jesus Kristus! Genom bildandet av KSM-ung vill vi ge barn och tonåringar (lägerdeltagarna) ökad möjlighet att påverka verksamheten. Det ger oss också möjlighet att söka statliga bidrag till verksamheten. Bli medlem! Du som är mellan 6-25 år är välkommen att bli medlem i KSM-ung. Genom ditt medlemskap får du möjlighet att påverka hur och vad KSM-ung ska göra. Ditt medlemskap gör också att vi kan få mer statliga bidrag. Dessa pengar kommer sen i sin tur användas för att subventionera lägerkostnader (se KSM Ungs lägerfond), större inköp, ledardagar m.m. Det kostar inget att vara medlem i KSM-ung, dock behöver vi din underskrift på att du är medlem, alternativt att du kryssar i på www.lagerliv.se att du vill bli medlem. För att medlemsansökan ska gå igenom behöver vi ditt personnummer.

KSM:s ung styrelse:

Styrelsen väljs på det årliga årsmötet. 2017 består styrelsen av:
Ordförande: Robert Frosthagen från Stora Mellösa, Vice Ordförande: Josef Norresjö från Örebro,  Sekreterare: Karin Colliander från Örebro.
Övriga styrelseledamöter är: Julia Wellstam från Örebro, Elaine Hagelberg från Stora Mellösa, Rebecka Månsson från Örebro, Jessica Cehlin från Stockholm

Kontaktuppgifter:

KSM-ung c/o Hjälmargården
Läppe
643 95 Vingåker

Kontakt:

Julia Wellstam, julia@hjalmargarden.se, 070-587 19 54
Elaine Hagelberg, elaine@hjalmargarden.se, 0730-977 926