Smajl

Smajlläger är våra läger för barn. Dessa går av stapeln på vintern under sportlovsveckorna 8 & 9, ett Sång- & DansSmajl i mitten av maj och på sommaren under v. 26 & 27.

Ålder:

På vintern får de barn som går i åk 2-6 följa med. På sommarens läger är det de barn som  ska börja åk 2 – de som ska börja åk 7 som får följa med.

Dagarna ser ut så här: På förmiddagen är det bibelstudier med mycket drama sång och berättelser. Under dagen har man intressegrupper då barnen har möjlighet att välja på en rad aktiviteter, allt ifrån skapande till sport. Kvällarna består av lägerbål, andakt och sist när barnen är ombytta och borstade så är det pyjamasbön, där man kan samtala om det som sagts och gjorts och man ber tillsammans i de olika rummen.

Sommaren 2020 gäller: Öst 24-28 juni, Väst 1-5 juli

Vilka är Smajl-Öst och Smajl-Väst? Klicka här!

Ledare:

Hjälmargården är en resurs för församlingarna, så att man tillsammans kan göra större arrangemang. Det gör att lägren bara är ett komplement till den kontinuerliga verksamheten i dem olika kyrkorna. Därför bygger lägren på att dom olika ledarna runt om i församlingarna är dem som förbereder och genomför lägren. Det är också viktigt att det finns vuxna med från det sammanhang som barnen kommer ifrån när barnen gör upplevelser eller ställs inför nya frågeställningar, både för att finnas med på plats, men också för att följa upp det som hänt när man kommer hem.

Ekonomi:

I lägeravgiften ingår mat och logi, inte resor till och från lägergården. Varje församling faktureras även en ledaravgift på 42 kr per deltagare & dygn, den är tänkt att täcka 1 ledare per 5 barn.
KSM Ung har inrättat en lägerfond vars syfte är att alla barn ska kunna åka på läger, oavsett ekonomisk möjlighet.
Läs mer om hur lägerfonden fungerar här!

Arrangör:

Samtliga Smajlläger arrangeras av Kristen Samverkan Mellansverige och ungdomsorganisationen KSM Ung. Men vi gör alla läger i samarbete med de deltagande församlingarna. För att kunna söka bidrag uppmanar vi alla deltagare på läger att bli medlemmar i KSM Ung. Medlemsskapet är kostnadsfritt. Läs mer om KSM Ung här.

Barnen och kristen tro

Vi som ansvarar för KSM:s läger har ett behov av att formulera en grundläggande beskrivning av hur vi ser på barnen och deras relation till Gud. Det gör vi utifrån en erfarenhet om att det finns ganska stora skillnader bland kristna i den frågan. Dessa olikheter skapar olika sätt att tilltala barnen när vi inbjuder dem till att närma sig Gud och i hur vi påverkar barnen att se på sig själva och sina vänner.

1. Behöver barnen bli frälsta?

Det är ingen enkel fråga. Vi vet inte. Det vi däremot ser tydligt i bibeln är att Jesu utmaning till omvändelse är en ”vuxen” händelse som utgår ifrån en tydlig insikt om skuld och ett avståndstagande ifrån ”det gamla livet”. Vi kan inte helt okomplicerat överföra dessa kallelser till omvändelse på barn.
Samtidigt ser vi hur Jesus på ett tydligt sätt lyfter fram barnen som förebilder. Att vara som barnen är att vara stor i Guds rike. Vi tror därför att barnen har del av Guds rike. De har alla tillgång till en naturlig och personlig relation med Jesus. Gud har genom historien visat att han kan använda barn mycket tidigt som redskap för sitt rike och att barn mycket tidigt kan ha en levande Gudsrelation.

2. Ska vi utmana barnen till att bli frälsta?

I våra lägersammanhang tilltalar vi alla barn som att de är älskade och omfamnade av Gud. Vi utmanar inte till omvändelse. Vi pratar inte om barnen som frälsta eller ofrälsta. Vi vill inte vara med och skapa en uppdelning i barnens egen identitet eller i relationen till deras vänner. De är inte innanför eller utanför. Däremot utmanar vi gärna till att ta viktiga beslut angående relationen till Jesus. Ex. Att ha Jesus som sin vän, Att leva nära Jesus, Att ge sig själv till Jesus.