Mentorsgrupp

Kristen Samverkan Mellansverige (KSM) vill på ett särskilt sätt stödja de som är anställda barn- och ungdomsledare och ungdomspastorer.

Att vara anställd i en församling är en väldigt viktig funktion, men ibland också en krävande, utmanande och ganska ensam uppgift. Vi önskar därför ge vägledning, råd och stöd för att kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt. Mentorsgruppen leds av Julia Wellstam som jobbar som ungdomspastor inom Kristen Samverkan Mellansverige. Kostnaden på 1500 kr/termin är subventionerad och det är församlingen som står för kostnaden. I summan ingår mat, logi, coachning och undervisning. Under hösten träffas vi vid två tillfällen på Hjälmargården. Båda gångerna två dagar med övernattning på gården. Under våren träffas vi två heldagar och dessutom deltar vi på Ung-ledareveckan på Götabro v.11.

Information och anmälan:

Kontakta: Julia Wellstam, julia@hjalmargarden.se, 070-587 19 54