Chili/XL

Häng med på sommarens höjdpunkt Chili/XL! Ett tonårsläger för dig som gillar schysst häng, roliga aktiviteter, undervisning i kristen tro, bön och lovsång!

Två indelningar:

Hjälmargårdens tonårsläger har två åldersindelningar där

Chili är för högstadiet (de som ska börja 7:an – de som ska början 9:an) och XL är för 16+ (de som ska börja gymnasiet). Denna indelning gäller främst när det kommer till val av seminarier och någon/några aktiviteter, i övrigt görs allt tillsammans.

Ledare:

KSM är en resurs för församlingarna, så att man tillsammans kan göra större arrangemang. Chili/XL är ett läger som görs i ett samarbete mellan de deltagande församlingarna och gården.

Om man vill vara ledare på Chili/XL ska man vara 18 år. De yngsta ledarna är endast ledare för Chili-ungdomarna och de äldre ledarna är ledare både för Chili och XL-ungdomarna.

En dag innan alla ungdomar kommer till lägret har vi ett ledardygn för alla ledare där vi lär känna varandra, får ta del av information, förbereder lägret praktiskt och ber tillsammans.

Ekonomi:

I lägeravgiften ingår mat och logi. Varje församling faktureras en ledaravgift på 42 kr per deltagare & dygn, den är tänkt att täcka 1 ledare per 5 deltagare. För de församlingar som vill skicka fler ledare än 1 per 5 deltagare får givetvis gärna göra det. Kostnaden för extra ledare är  en halv deltagaravgift som också debiteras församlingen. Till församlingarna skickas också en faktura i på de lägeravgifter som inte betalts på lägret.

KSM Ung:

Samtliga tonårsläger arrangeras av Kristen Samverkan Mellansverige och ungdomsorganisationen KSM Ung, i samarbete med de deltagande församlingarna. För att kunna söka bidrag uppmanar vi alla deltagare på läger att bli medlemmar i KSM Ung. Medlemskapet är kostnadsfritt men ger dig en rabatt på sommarens lägeravgifter. Läs mer om KSM Ung här.