Angående det nya coronaviruset och Hjälmargårdens läger

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset som orsakar covid-19 önskar vi i KSM Ung gå ut med information som rör KSM:s lägerverksamhet. Vi i KSM Ung följer utvecklingen i världen och i Sverige noga. Vi följer utvecklingen och är beredda att ställa in lägren vid behov.

Chili/XL ställs in pga den rådande situationen med det nya coronaviruset

Det är med stor sorg som vi idag behöver meddela att årets Chili/XL ställs in på grund av den rådande situationen med coronavirusets spridning. Vårt hopp och vår bön har hela tiden varit att kunna genomföra lägret, då lägret är viktigt för ungdomarna och i en tid av oro kan lägret ge tröst och hopp. Till grund för beslutet ligger folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters råd och restriktioner samt regeringens rekommendationer. Vi har också tagit i beaktande de signaler vi uppfattat att dessa råd, restriktioner och rekommendationer kommer kvarstå en längre tid. 

De av er som hunnit anmäla er till årets läger kommer inte bli betalningsskyldiga.

I nuläget ser KSM Ung på möjligheterna att kunna ha ett digitalt alternativ till Chili/XL under vecka 31. Vi hoppas alltså kunna STÄLLA OM, även om vi behöver ställa in lägret i den form den varit. Vi kommer återkomma med information om detta inom kort.

Det är tungt att behöva meddela detta när vi vet att många ungdomar ser fram emot Chili/XL, men hoppas kunna göra lägret 2021. Då ser vi fram emot att få ha Chili/XL som vanligt och vi kommer vara dubbelt så taggade nästa år. 

Hjälmargården behöver hjälp

Vi ber för och hoppas på att kunna välkomna alla barn och ungdomar till läger på gården nästa år men i dagsläget ät det ekonomiska läget mycket ansträngt eftersom gården inte kan ta emot större bokningar. Vill du personligen eller din församling bidra till gården på något sätt? Då kan du skänka en gåva genom att swisha till 123 206 00 93. Be också gärna för våra lägerpastorer, Hjälmargården och det rådande läget i Sverige. 

Har du några frågor kan du vända dig till Julia Wellstam (lägerpastor för Chili/XL) julia@hjalmargarden.se, tel 070-587 19 54

Guds välsignelse och frid,

KSM & KSM Ungs styrelse genom Jessica Cehlin  

Kontaktuppgifter se nedan

Smajl VÄST och ÖST ställs in pga den rådande situationen med det nya coronaviruset

Det är med stor sorg som vi idag, den 27 april 2020, behöver meddela att årets två Smajlläger Smajl ÖST (v.26) och Smajl VÄST (v. 27) ställs in på grund av den rådande situationen med coronavirusets spridning. Vårt hopp och vår bön har hela tiden varit att kunna genomföra lägren, då lägren är viktiga för barnen och i en tid av oro kan lägren ge tröst och hopp. Vår bedömning är dock att det mest ansvarsfulla är att ställa in lägren. Till grund för beslutet ligger folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters råd och restriktioner samt regeringens rekommendationer. Vi har också tagit i beaktande de signaler vi uppfattat att dessa råd, restriktioner och rekommendationer kommer kvarstå en längre tid. 

De av er som hunnit anmäla er till årets läger kommer inte bli betalningsskyldiga.

I nuläget ser KSM Ung på möjligheterna att kunna bidra med material för de församlingar som vill genomföra läger lokalt. Mer information om detta återkommer vi med inom kort. 

Det är tungt att behöva meddela detta när vi vet att många barn ser fram emot dessa läger, men vi ber er istället boka in lägren 2021. Då ser vi fram emot att få ha Smajl ÖST och VÄST som vanligt och vi kommer vara dubbelt så taggade nästa år. 

Det ekonomiska läget på Hjälmargården är i dagsläget mycket ansträngt. Tänk därför gärna på om du personligen eller din församling kan bidra till gården på något sätt. Vill du skänka en gåva kan du göra det till swishnummer: 123 206 00 93. Be också gärna för våra lägerpastorer, Hjälmargården och det rådande läget i Sverige. 

Har du några frågor kan du vända dig till respektive lägerchef eller KSM Ungs ordförande. Se kontaktuppgifter nedan

Kontaktuppgifter:
Jessica Cehlin, ordförande KSM Ung:
jessica@korskyrkanstockholm.se, tel. 073-8586061
Julia Wellstam, lägerpastor (Chili/XL, Smajl Väst):
julia@hjalmargarden.se, tel. 070-5871954
Maria Hedlund, lägerkoordinator (Sång & DansSmajl, Smajl Öst):
smajl@hjalmargarden.se, tel. 073-0977926