Angående det nya coronaviruset och Hjälmargårdens läger

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset som orsakar covid-19 önskar vi i KSM Ung gå ut med information som rör KSM:s lägerverksamhet. Vi i KSM Ung följer utvecklingen i världen och i Sverige noga. Tills vidare kommer vi fortsätta planeringen av våra läger i vår och i sommar och i det arbetet följer vi de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten. Vi följer utvecklingen och är beredda att ställa in lägren vid behov. Vårt hopp och vår bön är att kunna genomföra lägren och vill därför uppmuntra er att anmäla era barn och ungdomar till lägren! Våra läger är viktiga för barnen och ungdomarna, och i en tid av oro kan dessa läger bli extra viktiga. De kan skapa trygghet och ge barnen något att se fram emot. Om lägren genomförs kommer vi följa då gällande rekommendationer från myndigheterna. Vi kommer skicka ut ytterligare information längre fram. Om ett läger inte blir av på grund av myndigheternas rekommendationer blir man inte betalningsskyldig om man anmält sig. Så anmäl er och planera i nuläget för lägret! Tillsammans får vi be för helande i Sverige och världen, men också för att våra läger ska kunna genomföras som planerat. Har du några frågor kan du vända dig till respektive lägerchef eller KSM Ungs ordförande/ vice ordförande.

Guds välsignelse och frid, KSM Ungs styrelse genom Jessica Cehlin och Sara Sjöblom

Kontaktuppgifter:
Jessica Cehlin, ordförande KSM Ung:
jessica@korskyrkanstockholm.se, tel. 073-8586061
Sara Sjöblom, vice ordförande KSM Ung:
sara@korskyrkanvasteras.se, tel. 076-1343064
Julia Wellstam, lägerpastor (Chili/XL, Smajl Väst):
julia@hjalmargarden.se, tel. 070-5871954
Maria Hedlund, lägerkoordinator (Sång & DansSmajl, Smajl Öst):
smajl@hjalmargarden.se, tel. 073-0977926